• אבי גל, מנכ"ל חברת אשטרום-ירושלים:                              טל':  02-624-9866
 • שמעון שוגאל, מהנדס ראשי בחב' מאליבו:                           נייד:  052-5090010
 • אלי ללוש, מנהל אזור חברת אזורים:                                   נייד:  052-2345986
 • איטקין בלום, הנדסת חשמל:                                             טל':   02-673-5062
 • אייל שר-שלום הנדסת חשמל:                                           טל':   02-5702051
 • מרסל לוי, הנדסת חשמל:                                                 טל':   03-691-4114
 • טיקטין הנדסת חשמל:                                                     טל':   03-537-1276 
 • משה קווטינסקי, הנדסת חשמל:                                        טל':   03-625-6238
 • גדעון יחזקאלי, מפקח בניה:                                              נייד:  052-3335343
 • שי או שרון חסיד, מחב' אחים חסיד:                                   טל':  02-5617117
 • זיו , מנהל איזור מחב' דניה סיבוס:                                     נייד:   054-5447348
 • רונן לבן, מהנדס ראשי מחב' אלקטרה בנייה:                       נייד:   052-3548590
 • שייקה אלה,קבלני בניין:                                                   טל':   054-7772180

 

,כמו כן ניתן לקבל פרטים על טיב העבודות
היקפן ומקצועיותן אצל האחראי על הבודקים של חברת חשמל:
בודק ראשי מר צביקה גרינברגר בטלפון:  02-658-0854.
ובחברת בזק, אצל צחי, אחראי על בדיקות תשתיות של בזק בירושלים, טלפון:  02-655-4235.

 

Kremer Israel and Son LTD / Tel 02-5864827 / Fax 02-5711177 / office@kremerisrael.co.il / © All Rights Reserved

 • facebook
 • tbird