מיקום המשרד

רח' המרפא 8, הר חוצבים    בית בינת, קומה 6 
ת"ח 45080 ירושלים 91451

Kremer Israel and Son LTD / Tel 02-5864827 / Fax 02-5711177 / office@kremerisrael.co.il / © All Rights Reserved

  • facebook
  • tbird