מיקום המשרד

רח' המרפא 8, הר חוצבים    בית בינת, קומה 6 
ת"ח 45080 ירושלים 91451