1/7

חברת "קרמר ישראל ובנו בע"מ עוסקת בתכנון וביצוע עבודות חשמל,תקשורת ומתח נמוך מכל הסוגים.

חברת "קרמר ישראל ובנו בע"מ 

הינה קבלן החשמל הגדול בירושלים

Kremer Israel and Son LTD / Tel 02-5864827 / Fax 02-5711177 / office@kremerisrael.co.il / © All Rights Reserved

  • facebook
  • tbird